Ir o contido principal

Os seus datos seguros

Información en cumprimento da normativa de protección de datos persoais.

En Europa e en España existen normas de protección de datos pensadas para protexer a súa información persoal de que son de obrigado cumprimento para a nosa entidade.

Por iso, é moi importante para nós que entenda perfectamente o que imos facer cos datos persoais que lle pedimos.

Así, seremos transparentes e darémoslle o control dos seus datos, cunha linguaxe sinxela e opcións claras que lle permitirán decidir que faremos coa súa información persoal.

Por favor, se unha vez lida a presente información queda algunha dúbida, non deixe en preguntarnos.

Moitas grazas pola súa colaboración.

Quen somos?

 • A nosa denominación: Fundación Universidade de Santiago de Compostela M.P.
 • A nosa actividade principal: A Fundación ten como finalidade de interese xeral colaborar na promoción e desenvolvemento dos fins propios da Universidade de Santiago de Compostela, contribuíndo a exercer con eficacia e eficiencia as funcións que a institución ten asignadas así como a promoción, incentivo e desenvolvemento da actividade físico – deportiva preferentemente na Comunidade Autónoma.
 • A nosa dirección: Avda. das Ciencias nº 6, 1º, 15782 Santiago de Compostela. A Coruña
 • O noso teléfono de contacto: 881 975 399
 • O noso enderezo de correo electrónico de contacto: info [at] fundacionusc.gal (info[at]fundacionusc[dot]gal)
 • A nosa páxina web: www.fundacionusc.gal

Estamos á súa disposición, non dubide en contactar connosco.

Para que imos usar os seus datos?

Con carácter xeral, os seus datos persoais serán usados para poder relacionarnos con vostede e poder prestarlle os nosos servizos.

Así mesmo, tamén poden ser usados para outras actividades, como enviarlle publicidade ou promocionar as nosas actividades. 

Por que necesitamos usar os seus datos?

Os seus datos persoais son necesarios para poder relacionarnos con vostede e poder prestarlle os nosos servizos, o que nos permite o uso da súa información dentro da legalidade.

Con todo, hai determinadas situacións nas cales necesitaremos o seu permiso previo para poder realizar determinadas actividades, como poder enviarlle publicidade ou publicar a súa imaxe na internet. Para iso, poñeremos á súa disposición unha serie de casillas que lle permitirán decidir de maneira clara e sinxela sobre o uso da súa información persoal. 

Quen vai coñecer a información que lle pedimos?

Con carácter xeral, só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que lle pedimos.

De igual modo, poderán ter coñecemento da súa información persoal aquelas entidades que necesiten ter acceso á mesma para que podamos prestarlle os nosos servizos. Así por exemplo, o noso banco coñecerá os seus datos se o pago dos nosos servizos se realizase mediante tarxeta ou transferencia bancaria.

Así mesmo, terán coñecemento da súa información aquelas entidades públicas ou privadas ás cales esteamos obrigados a facilitar os seus datos persoais con motivo do cumprimento dalgunha lei. Poñéndolle un exemplo, a Lei Tributaria obriga a facilitar á Axencia Tributaria determinada información sobre operacións económicas que superen unha determinada cantidade.

No caso de que, á marxe dos supostos comentados, necesitemos dar a coñecer  a súa información persoal a outras entidades, lle solicitaremos previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir a este respecto.

Como imos protexer os seus datos?

Protexeremos os seus datos con medidas de seguridade eficaces en función dos riscos que comporte o uso da súa información.

Para iso, a nosa entidade aprobou unha Política de Protección de Datos e realízanse controis e auditorías anuais para verificar que os seus datos persoais están seguros en todo momento.

Enviaremos os seus datos a outros países?

No mundo hai países que son seguros para os seus datos e outros que non o son tanto. Así por exemplo, a Unión Europea é unha contorna segura para os seus datos. A nosa política é non enviar a súa información persoal a ningún país que non sexa seguro desde o punto de vista da protección dos seus datos.

No caso de que, con motivo de prestarlle o servizo, sexa imprescindible enviar os seus datos a un país que non sexa tan seguro como España, sempre lle solicitaremos previamente o seu permiso e aplicaremos medidas de seguridade eficaces que reduzan os riscos do envío da súa información persoal a outro país.

Durante canto tempo imos conservar os seus datos?

Conservaremos os seus datos durante a nosa relación e mentres nos obriguen as leis. Unha vez finalizados os prazos legais aplicables, procederemos a eliminalos de forma segura e respectuosa co medio ambiente.

Cales son os seus dereitos de protección de datos?

En calquera momento pode dirixirse a nós para saber que información temos sobre vostede, rectificala se fose incorrecta e eliminala unha vez finalizada a nosa relación, no caso de que iso sexa legalmente posible.

Tamén ten dereito a solicitar o traspaso da súa información a outra entidade. Este dereito chámase “portabilidade” e pode ser útil en determinadas situacións.

Para solicitar algún destes dereitos, deberá realizar unha solicitude escrita á nosa dirección, xunto cunha fotocopia do seu DNI, para poder identificarlle.

Nas oficinas da nosa entidade dispoñemos de formularios específicos para solicitar os devanditos dereitos e ofrecémoslle a nosa axuda para o seu enchemento.

Para saber máis sobre os seus dereitos de protección de datos, pode consultar a  páxina web da Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Pode retirar o seu consentimento se cambia de opinión nun momento posterior?

Vostede pode retirar o seu consentimento se cambia de opinión sobre o uso dos seus datos en calquera momento.

Así por exemplo, se vostede no seu día estivo interesado/a en recibir publicidade dos nosos produtos ou servizos, pero xa non desexa recibir máis publicidade, pode facérnolo constar a través do formulario de oposición ao  tratamento dispoñible nas oficinas da nosa entidade.

No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos, onde pode formular unha reclamación?

No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos, a través dalgún dos medios seguintes:

 • Sede electrónica:
  www.agpd.es
 • Dirección postal:
  Axencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001-Madrid
 • Via telefónica:
  901 100 099 / 91 266 35 17

Formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos non comporta ningún custo e non é necesaria a asistencia de avogado nin procurador.

Elaboraremos perfís sobre vostede?

A nosa política é non elaborar perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

Con todo, poden existir situacións nas que, con fins de prestación do servizo, comerciais ou doutro tipo, necesitemos elaborar perfís de información sobre vostede. Un exemplo puidese ser a utilización do seu historial de compras ou servizos para poder ofrecerlle produtos ou servizos adaptados aos seus gustos ou necesidades.

En tal caso, sempre lle manteremos informado previamente e aplicaremos medidas de seguridade eficaces que  protegan a súa información en todo momento de persoas non autorizadas que pretendan utilizala no seu propio beneficio.

Usaremos os seus datos para outros fins?

A nosa política é non usar os seus datos para outras finalidades distintas ás que lle explicamos. Se, con todo,  necesitasemos usar os seus datos para actividades distintas, sempre lle solicitaremos previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir respecto diso.

Os contidos desta páxina actualizáronse o 30.05.2024.