Ir o contido principal

Impresión e edición dixital

Servizo integral de reprografía, edición e impresión dixital desde o 1 de novembro de 2022.

Impresion dixital

O plan de servizo está enfocado á consecución da máxima eficiencia posible mantendo a calidade na prestación do servizo de reprografía á comunidade universitaria:

  •  Coordinar e supervisar un servizo de comunicación gráfica integral para dar resposta ás necesidades da comunidade universitaria (impresión láser, impresión en gran formato, dixitalización documental, deseño, etc.).
  •  Impresión de documentación dende un aloxamento na nube.
  •  Recepción de traballos enviados dende diferentes puntos para a súa recepción nalgunha das unidades de soportes dixitais do campus.
  • Un servizo comprometido co medio ambiente, respectando, en todo o que sexa aplicable, o disposto pola Lei 7/2021, de 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética.
  • Dotación de cada unha das unidades de soportes dixitais cos medios técnicos necesarios para un correcto servizo.
  • Servizo de mensaxería rápida para a entrega de documentación nos centros e facultades.
  • Solucións de impresión en autoservizo.

Para o cumprimento deste plan de servizo a Fundación terá liberdade organizativa dentro dos parámetros xerais que contempla o documento técnico e respectándoo en todo momento.

Para implantar o plan de servizo establécense dúas unidades de soportes dixitais que estarán situadas en:

  • Unidade de soportes dixitais Campus Sur: situada na Casa Gradín.
  • Unidade de soportes dixitais Campus Norte: situada no edificio da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.
Os contidos desta páxina actualizáronse o 02.02.2023.